30/08/2023 21:00
Jornada 7 AP 2023
Tigres de la U.A.N.L
Tigres de la U.A.N.L
Santos Laguna
Santos Laguna
3
2